Polityka prywatności

Zmiany w Polityce Prywatności

Ubezpieczeniekierowcy.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i/lub zmiany warunków naszej polityki prywatności i w związku z tym zamieścimy te zmiany na stronie głównej naszej witryny pod adresem golubkakitchen.com, aby nasi użytkownicy i/lub odwiedzający byli zawsze świadomi rodzaju informacji, które zbieramy, sposobu ich wykorzystania i okoliczności, w jakich, jeśli w ogóle, możemy ujawnić takie informacje. Jeśli w jakimkolwiek momencie Ubezpieczeniekierowcy.pl zdecyduje się na wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych w sposób znacznie różniący się od tego, który został określony w momencie zbierania tych informacji, użytkownik lub użytkownicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownicy w tym czasie będą mieli możliwość wyboru, czy chcą, czy nie chcą zezwolić na wykorzystanie ich informacji w ten odrębny sposób.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Ubezpieczeniekierowcy.pl nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. W przypadku stwierdzenia, że takie informacje zostały nieumyślnie zebrane o osobach poniżej trzynastego (13) roku życia, niezwłocznie podejmiemy niezbędne kroki w celu zapewnienia, że takie informacje zostaną usunięte z bazy danych naszego systemu. Każda osoba poniżej trzynastego (13) roku życia musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z niniejszej witryny.

  • Stosować się do rozporządzeń, ustaw i/lub statutów lub w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi procesami, które mogą być kierowane do Ubezpieczeniekierowcy.pl i/lub jej witryny;
  • Zabezpieczać i/lub chronić wszystkie prawa i/lub własność Ubezpieczeniekierowcy.pl; oraz
  • Działać w wymagających warunkach w celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa użytkownikom golubkakitchen.com i/lub ogółowi społeczeństwa.

Akceptacja warunków

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik akceptuje warunki określone w wyżej wymienionej Umowie o ochronie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi warunkami, powinieneś powstrzymać się od dalszego korzystania z naszych stron. Ponadto, dalsze korzystanie z naszej witryny po opublikowaniu aktualizacji lub zmian w naszych warunkach oznacza, że zgadzasz się z tymi zmianami i akceptujesz je.

Ujawnienie informacji o współpracy z Amazon

Ubezpieczeniekierowcy.pl jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon Services LLC Associates, programu reklamy afiliacyjnej, którego celem jest zapewnienie stronom możliwości zarabiania na reklamie poprzez reklamę i link do amazon.com.

Bezpieczeństwo

Ubezpieczeniekierowcy.pl dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu utrzymania odpowiedniego fizycznego, proceduralnego i technicznego bezpieczeństwa w odniesieniu do swoich biur i obiektów przechowywania informacji, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, nieupoważnionemu dostępowi, ujawnieniu lub modyfikacji danych osobowych użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza witryna zawiera linki do stron partnerskich i innych witryn. Ubezpieczeniekierowcy.pl nie rości sobie prawa do odpowiedzialności za politykę prywatności, praktyki i/lub procedury innych takich stron. Dlatego zachęcamy wszystkich użytkowników i odwiedzających, aby byli świadomi, kiedy opuszczają naszą stronę internetową i aby przeczytali oświadczenia o prywatności każdej strony internetowej, która zbiera informacje umożliwiające identyfikację osoby. Powyższa Umowa o ochronie prywatności ma zastosowanie tylko i wyłącznie do informacji gromadzonych przez naszą witrynę.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Umowy o ochronie prywatności związanej z naszą witryną, skontaktuj się z nami pod następującym adresem e-mail, numerem telefonu lub adresem pocztowym.

Wypisanie się lub rezygnacja z subskrypcji

Wszyscy użytkownicy i/lub odwiedzający naszą stronę internetową mają możliwość zaprzestania otrzymywania od nas informacji i/lub zastrzegają sobie prawo do zaprzestania otrzymywania informacji w formie wiadomości e-mail lub biuletynów. Aby zrezygnować lub wypisać się z naszej strony internetowej, należy wysłać wiadomość e-mail na adres podany na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować z otrzymywania informacji z witryn internetowych osób trzecich, musi przejść na daną witrynę, aby zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować.

Email: hello@ubezpieczeniekierowcy.pl

UMOWA O POLITYCE PRYWATNOŚCI ONLINE

Ubezpieczeniekierowcy.pl jest zobowiązana do zachowania dokładności, poufności, bezpieczeństwa i prywatności wszystkich danych osobowych zebranych od osób, które odwiedzają naszą stronę internetową i korzystają z naszych usług on-line. Nasza polityka prywatności została zaprojektowana i stworzona, aby zapewnić osoby związane z Ubezpieczeniekierowcy.pl o naszym zaangażowaniu i realizacji naszych zobowiązań nie tylko do spełnienia, ale do przekroczenia większości istniejących standardów prywatności.

Niniejsza Umowa o ochronie prywatności ma zastosowanie do Ubezpieczeniekierowcy.pl i w związku z tym reguluje wszelkie gromadzenie danych i ich wykorzystanie. Korzystając z witryny Ubezpieczeniekierowcy.pl, użytkownik wyraża zgodę na następujące procedury dotyczące danych, określone w niniejszej umowie.

Gromadzenie informacji

Niniejsza witryna gromadzi różne rodzaje informacji, takie jak:

dobrowolnie podane informacje, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące rachunku i/lub karty kredytowej itp., które mogą być wykorzystane podczas zakupu produktów i/lub usług oraz w celu dostarczenia zamówionych usług; informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, które mogą obejmować pliki cookie, technologie śledzenia stosowane przez strony trzecie oraz dzienniki serwera

Intencją tej strony jest wykorzystywanie danych osobowych wyłącznie do celów, dla których zostały one zamówione, oraz do innych zastosowań, które zostały wyraźnie określone na tej stronie.Ubezpieczeniekierowcy.pl może mieć również okazję do zbierania anonimowych informacji demograficznych, które mogą nie być unikalne dla Ciebie, a nawet może zbierać dodatkowe lub inne informacje osobowe i/lub nieosobowe, takie jak wiek, płeć, dochód gospodarstwa domowego, przynależność polityczna, rasa i religia, w późniejszym czasie.Możliwe jest również, że będziemy zbierać informacje o sprzęcie komputerowym i/lub oprogramowaniu użytkownika. Takie gromadzone informacje mogą obejmować między innymi adres IP, typ przeglądarki, nazwę domeny, czas dostępu oraz różne adresy stron internetowych. Gromadzenie tych informacji może być wykorzystane do utrzymania jakości świadczonych przez nas usług, a także do sporządzania ogólnych statystyk związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i innych.. Zapewniamy, że niniejsza witryna gromadzi wyłącznie te dane osobowe, które użytkownik świadomie i dobrowolnie udostępnia za pośrednictwem ankiet, wypełnionych formularzy członkowskich i wiadomości e-mail

Wykorzystanie zgromadzonych informacji

Takie osoby trzecie nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów innych niż świadczenie usług, o które prosiłeś, i w związku z tym są zobowiązane zgodnie z niniejszą umową do zachowania poufności wszystkich Twoich informacji.Ubezpieczeniekierowcy.pl może uznać za konieczne śledzenie witryn i/lub stron, które użytkownicy mogą odwiedzać, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje usług i/lub produktów mogą być najbardziej popularne wśród klientów lub ogółu społeczeństwa.Ubezpieczeniekierowcy.pl może ujawnić Twoje dane osobowe, bez uprzedniego powiadomienia, tylko wtedy, gdy jest to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem i/lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne lub wymagane do:. Ubezpieczeniekierowcy.pl może uznać za korzystne udostępnienie określonych danych swoim zaufanym partnerom w celu przeprowadzenia analizy statystycznej, dostarczenia użytkownikowi poczty elektronicznej i/lub pocztowej, zapewnienia wsparcia i/lub zorganizowania dostaw

Czasami możemy uznać za konieczne wykorzystanie danych osobowych w celu poinformowania Cię o innych możliwych produktach i/lub usługach, które mogą być dostępne dla Ciebie od Ubezpieczeniekierowcy.pl i jej spółek zależnych, a także możemy kontaktować się z Tobą w celu wypełnienia ankiet i/lub kwestionariuszy badawczych związanych z Twoją opinią na temat obecnych lub ewentualnych nowych usług, które są oferowane lub mogą być oferowane.Ubezpieczeniekierowcy.pl nie sprzedaje obecnie, ani nie zamierza w przyszłości sprzedawać, wynajmować ani wydzierżawiać żadnych swoich list i/lub nazw klientów osobom trzecim.Ubezpieczeniekierowcy.pl, od czasu do czasu, może uznać za konieczne skontaktowanie się z Tobą w imieniu innych zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie konkretnej oferty, która może Cię zainteresować. Ubezpieczeniekierowcy.pl może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, aby pomóc w działaniu naszej witryny i zapewnić dostarczenie usług, których potrzebujesz i o które prosisz. Jeśli wyrazisz zgodę lub zainteresowanie przedstawionymi ofertami, wówczas określone informacje umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, mogą zostać udostępnione stronie trzeciej.