Jaka jest różnica między ubezpieczeniem kompleksowym a trzecim?

Tedwie zasady są bardzo podobne, ale duża różnica polega na tym, jak duży zasięg jest podany do samochodu. Głównie, kompleksowa polityka obejmie wszystko, co strona trzecia, ogień, i polityka kradzieży obejmowałaby, z dodatkowym pokryciem wszelkich szkód wyrządzonych własnemu samochodowi w wyniku innego incydentu. Główną różnicą między ubezpieczeniem zewnętrznym a kompleksowym jest rodzaj ubezpieczenia, jaki oferuje. Podczas gdy ubezpieczenie strony trzeciej obejmuje tylko szkody i straty osób trzecich, kompleksowe ubezpieczenie samochodu pokryje również Twoje własne szkody.

Kompleksowe ubezpieczenie samochodu jest tak kompleksowe. Zapewni Ci ochronę dla szeregu ubezpieczonych zdarzeń, takich jak wypadki i kradzież, a także wydarzenia pogodowe, takie jak grad, pożar i burze. Jeśli uczestniczysz w wypadku, Twój samochód i własność oraz samochód i własność drugiej osoby są objęte ubezpieczeniem, nawet jeśli jesteś winny. Z drugiej strony ubezpieczenie samochodu osób trzecich pokryje Cię tylko za szkody, które wyrządzisz cudzemu pojazdowi i mieniu.

Abyuzyskać więcej informacji na temat tego, co jest, a czego nie, zapoznaj się z Oświadczeniem o ujawnieniu produktu. Jedną z głównych różnic między ubezpieczeniem osób trzecich a ubezpieczeniem kompleksowym jest zakres ochrony oferowanej Tobie i Twojemu pojazdowi. Chociaż kompleksowy plan zapewnia wiele zabezpieczeń dla Ciebie i Twojego pojazdu, ubezpieczenie strony trzeciej ogranicza się do zapewnienia ochrony przed roszczeniami osób trzecich. Mocne i słabe strony tych dwóch rodzajów ubezpieczeń samochodowych zależą od kilku czynników leżących u podstaw.

Koniecznejest lepsze zrozumienie tych zmiennych w celu porównania, analizy i decydowania o odpowiednim systemie ubezpieczenia samochodu. Kompleksowe ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie samochodu osób trzecich różnią się ubezpieczeniem, które oferują. W ubezpieczeniu samochodu osoby trzeciej, uszkodzenie pojazdu osoby trzeciej oraz obrażenia ciała i śmierć pasażerów są objęte ubezpieczeniem. Ale własna osłona przed uszkodzeniami nie jest dostępna.

Wkompleksowej polisie ubezpieczeniowej samochodu dostępne są zarówno szkody przez osoby trzecie, jak i własne ubezpieczenie przed uszkodzeniami, wraz z osobistym ubezpieczeniem wypadkowym dla właściciela-kierowcy. Patrząc tylko na zakres zasięgu i zakres świadczeń oferowanych przez kompleksową polisę ubezpieczeniową samochodu, powinien to być oczywisty wybór dla pokrycia 360°. Sprawdź takie rzeczy, jak prawo do wynajmowanego pojazdu, gdy samochód jest w naprawie lub czy istnieje możliwość uwzględnienia pomocy drogowej w kompleksowej opiece. Chociaż kompleksowe ubezpieczenie samochodu może kosztować więcej niż szkody majątkowe osób trzecich, oferuje szeroki zakres funkcji i korzyści.

Abyosiągnąć spokój ducha, jeśli chodzi o uzyskanie odpowiedniego ubezpieczenia, skorzystaj z zewnętrznego lub kompleksowego ubezpieczenia, które spełnia wszystkie Twoje wymagania. Jednym z takich kwestii jest podjęcie decyzji, czy wybrać kompleksowy system ubezpieczenia samochodu, czy samodzielny system ubezpieczeń samochodowych osób trzecich. Im więcej dodatków dodasz do kompleksowej ochrony, tym wyższa będzie ostateczna płatna premia. Podstawową korzyścią z uzyskania kompleksowego ubezpieczenia samochodu jest, chroni Twój samochód przed niefortunnymi uszkodzeniami i stratami spowodowanymi wypadkami, kolizjami, pożarami itp.

Abyuzyskać pełną ochronę ukochanego czterokołowca, wybierz kompleksowe ubezpieczenie samochodu od Tata AIA. Ale dzięki kompleksowemu ubezpieczeniu samochodu możesz przynajmniej chronić swój samochód przed wszelkimi uszkodzeniami spowodowanymi tym samym. Porównaliśmy funkcje ubezpieczenia kompleksowego i zewnętrznego, dzięki czemu na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć, która opcja może być dla Ciebie odpowiednia. Tańsze niż kompleksowa polisa ubezpieczeniowa samochodu, cena składki jest tutaj z góry określona przez IRDAI na podstawie Twojego samochodu cc.

Większośćludzi woli kompleksowe ubezpieczenie samochodu, ponieważ możesz dostosować swoją polisę tak, jak chcesz, wybierając dodatki, aby rozszerzyć zasięg, jaki może otrzymać Twój samochód. Ale jeśli uważasz, że będziesz musiał pokryć swój pojazd, warto rozważyć kompleksowe ubezpieczenie samochodu. Ubezpieczenie osób trzecich, jak wyraźnie z nazwą, obejmuje tylko zobowiązania osób trzecich, podczas gdy kompleksowe obejmuje również szkody wyrządzone własnemu pojazdowi. .