Czy można ubiegać się o ubezpieczenie samochodu od podatków?

Ubezpieczenie samochodu można odliczyć od podatku jako część listy wydatków dla niektórych osób. Ogólnie rzecz biorąc, osoby samozatrudnione mogą odliczyć ubezpieczenie samochodu, ale jest kilka innych konkretnych osób, dla których ubezpieczenie samochodu można odliczyć od podatku, na przykład dla rezerwistów sił zbrojnych lub wykwalifikowanych artystów wykonawczych. Twoja składka na ubezpieczenie samochodu może podlegać odliczeniu od podatku, jeśli spełniasz określone kryteria. Zasadniczo musisz używać swojego pojazdu z powodów związanych z biznesem (innych niż pracownik), aby odliczyć część składki na ubezpieczenie samochodu jako wydatek biznesowy.

Osobyprowadzące działalność na własny rachunek, które używają swojego samochodu do celów biznesowych, często odliczają składki na ubezpieczenie samochodu. Chyba że używasz swojego samochodu do celów biznesowych, prawdopodobnie nie kwalifikujesz się do ubiegania się o składkę na ubezpieczenie samochodu w zeznaniu podatkowym. Cele biznesowe mogą obejmować korzystanie z samochodu w celu odebrania lub dostarczenia materiałów biznesowych, jazdy do odwiedzenia klientów lub jazdy na konferencję biznesową. Samo dojazdy do iz pracy, jednak, nie liczy się jako cel biznesowy.

Jeśliskładasz podatki, możesz się zastanawiać, czy możesz odliczyć składki na ubezpieczenie samochodu. To godne pytanie, zwłaszcza, że stawki ubezpieczenia samochodu rosną, a zwrot pieniędzy z zeznań podatkowych może pomóc. Ubezpieczenie samochodu można jednak ubiegać się o odliczenie podatkowe tylko w szczególnych okolicznościach. Jeśli korzystasz z pojazdu wyłącznie z powodów osobistych, jest mało prawdopodobne, aby Twoje ubezpieczenie samochodu podlegało odliczeniu od podatku.

Wprzypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek i kierowców typu rideshare (takich jak Uber i Lyft) należy wypełnić konkretny formularz, który obejmuje zgłaszanie wydatków na ubezpieczenie samochodu. Osoby samozatrudnione stanowią większość tych, którzy mogą odliczyć składki na ubezpieczenie samochodu, ale nie są jedynymi, którzy się kwalifikują. Na przykład, jeśli jesteś samozatrudnionym wykonawcą i musisz jeździć swoimi zapasami ciężarówką, co może być kosztowne w ubezpieczeniu, wtedy możesz odliczyć składki od podatków. Zakup minimalnych limitów często skutkuje niższą składką, ale większość specjalistów ubezpieczeniowych zaleca kupowanie wyższych limitów, aby lepiej chronić swoje finanse.

Jeślijeździsz do firmy oferującej przejażdżki, może być konieczne posiadanie specjalnego ubezpieczenia, aby chronić siebie i swoich pasażerów. Warunki ubezpieczenia, definicje i wyjaśnienia służą wyłącznie celom informacyjnym i w żaden sposób nie zastępują ani nie zmieniają definicji i informacji zawartych w poszczególnych umowach ubezpieczeniowych, polisach lub stronach deklaracji, które kontrolują. Rekomendacje dotyczące przejazdów generalnie zapewniają zasięg, gdy Twoja aplikacja jest włączona i szukasz pasażera, ale usuń zasięg, gdy ktoś wsiądzie do Twojego samochodu; w tym momencie, Uber lub Lyft przejmują odpowiedzialność. W przypadku kierowców uczestniczących w przejażdżkach w niepełnym wymiarze godzin, takich jak kierowcy Uber lub Lyft, być może wykupiłeś rekomendację ubezpieczenia.

Jeślipracujesz dla siebie i korzystasz z samochodu w swojej firmie lub pracy, prawdopodobnie będziesz mógł ubiegać się o co najmniej część składek na ubezpieczenie samochodu jako odliczenie podatkowe. Aby ubiegać się o różne odliczenie, nie mogłeś zostać zwrócony przez pracodawcę, a ty mogłeś odliczyć tylko część wydatków na samochód, która przekroczyła 2% skorygowanego dochodu brutto (AGI). Jeśli w wyniku takiej katastrofy poniesisz stratę finansową związaną z Twoim samochodem, możesz ją odpisać na swoich podatkach. Niektórzy podatnicy wykorzystują swój samochód jako integralną część swojej pracy, aw takich przypadkach koszty ubezpieczenia mogą zostać odliczone w momencie opodatkowania.

Pamiętaj, że możesz odpisać koszty ubezpieczenia tylko wtedy, gdy całkowita kwota, do której możesz odliczyć, przekracza standardowe odliczenie. Nawet jeśli używasz samochodu tylko do dojazdów między pracą a domem i nic więcej, jest mało prawdopodobne, aby kwalifikować się do ulg podatkowych. Informacje te nie są polisą ubezpieczeniową, nie odnoszą się do żadnej konkretnej polisy ubezpieczeniowej, i nie modyfikuje żadnych postanowień, ograniczeń lub wykluczeń wyraźnie określonych w jakiejkolwiek polisie ubezpieczeniowej. Zazwyczaj oznacza to, że możesz odpisać odliczenie ubezpieczenia samochodu lub koszt naprawy, jeśli samochód jest uszkodzony w sposób, który nie jest objęty ubezpieczeniem.

.