Czy ubezpieczenie samochodu pokryje przepalony silnik?

Wyjątkiemjest sytuacja, gdy problem mechaniczny lub dmuchane. Zazwyczaj ubezpieczenie samochodu nie obejmuje awarii silnika, nawet jeśli masz pełne pokrycie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której problem mechaniczny lub dmuchany silnik można bezpośrednio powiązać z zastrzeżonym roszczeniem. Zazwyczaj ubezpieczenie samochodu nie obejmuje napraw silnika, chyba że wynikają one bezpośrednio z wypadku lub innego niebezpieczeństwie objętego polisą ubezpieczeniową.

JeśliTwój pojazd jest nadal stosunkowo nowy lub kupiłeś przedłużoną gwarancję, producent może zapłacić za naprawy w przypadku awarii silnika lub innej awarii mechanicznej. Niektórzy ubezpieczyciele mogą oferować ubezpieczenie zwane ubezpieczeniem awaryjnym, które zapewnia ochronę na wypadek awarii mechanicznej w podobny sposób jak gwarancja. Tak, ubezpieczenie samochodu obejmuje wysadzenie silnika, ale tylko wtedy, gdy było to spowodowane zakrytym scenariuszem, takim jak wypadek lub wandalizm. Na przykład, jeśli awaria doprowadzi do wysadzenia silnika, ubezpieczenie ubezpieczającego na wypadek kolizji obejmie naprawy, ale nie, jeśli szkoda została spowodowana złą konserwacją, zaniedbaniem lub zużyciem.

Wartorównież zauważyć, że kompleksowe i kolizje są opcjonalne zgodnie z prawem stanowym, więc sprawdź szczegóły dotyczące zasięgu, aby sprawdzić, czy Twoja polityka będzie miała zastosowanie do sytuacji. Typowa polisa ubezpieczeniowa samochodu obejmuje naprawy pojazdu tylko wtedy, gdy są one związane z jakimś wypadkiem. Dmuchany silnik rzadko będzie objęty zwykłym ubezpieczeniem samochodu. Ubezpieczenie samochodu obejmuje tylko uszkodzenie silnika, gdy silnik został uszkodzony podczas wypadku lub innego zdarzenia ubezpieczeniowego - jak drzewo spadające na maskę pojazdu i powodujące uszkodzenie silnika.

Czyubezpieczenie pokryje uszkodzenia silnika? Niestety, nie wszystkie szkody poniesione przez pojazd można opłacić ubezpieczeniem. samochody są drogie w posiadaniu i utrzymaniu, i możliwe jest, że nagła awaria mechaniczna spowoduje, że Twój samochód nie będzie mógł być prowadzony. Czy ubezpieczenie samochodu obejmie przepalony silnik w każdej sytuacji? Niezależnie od firmy, ubezpieczenie nie obejmuje przepalonego silnika. Niektóre pokrycie silników może być dostępne, jeśli kupisz ubezpieczenie od awarii mechanicznej.

Jakwidać, żadna z czterech wspólnych zasad automatycznych wymienionych powyżej nie obejmuje konkretnie awarii silnika. Jeśli zdarzenie objęte ochroną, takie jak eksplozja, uszkodzi silnik prowadzący do awarii silnika, Twoja polisa może obejmować uszkodzenie silnika, zwłaszcza jeśli możesz powiązać awarie silnika z objętym wydarzeniem, w tym przypadku eksplozją. To samo dotyczy pokrycia kolizji. Oznacza to, że jeśli twój samochód rozwinie awarie silnika po zderzeniu, możesz złożyć wniosek o ubezpieczenie od kolizji za awarie silnika.

Ponownie, aby otrzymać odszkodowanie, zdarzenie objęte ubezpieczeniem musi być bezpośrednio odpowiedzialne za awarie silnika. Dokładniej, regulator będzie musiał zobaczyć dokumentację naprawy i konserwacji samochodu, więc zawsze należy je mieć pod ręką. Jednym z takich odkrytych zdarzeń jest przepalony silnik. Zwykle pełne ubezpieczenie nie obejmuje awarii silnika, ponieważ standardowe polisy nie obejmują awarii mechanicznych.

Jeślimasz standardowy zestaw produktów z pełnym ubezpieczeniem, utkniesz płacąc za naprawy silnika z kieszeni. Jedną wspólną cechą jest to, że wchodzą one w życie tylko wtedy, gdy samochód został uszkodzony z powodu przyczyny zewnętrznej, żaden z nich nie pokrywa uszkodzeń silnika z powodu normalnego zużycia. Przejdźmy teraz do pokrycia kolizji, który pomaga naprawić lub wymienić samochód, jeśli zostanie uszkodzony w wypadku z innym samochodem lub przedmiotem. Oprócz ochrony silnika większość firm ubezpieczeniowych oferuje również ubezpieczenie od awarii mechanicznej (MBI), które obejmuje kwestie związane z mechaniką, w tym awarie silnika.

Ubezpieczenienaprawy samochodu, lub ubezpieczenie awarii mechanicznej, jest dostępne w kilku firmach ubezpieczeniowych, takich jak Geico. Polisa ubezpieczenia samochodu może obejmować cztery wspólne ubezpieczenia, które zapłacą za naprawę samochodu, jeśli jesteś zaangażowany w wypadek lub samochód jest uszkodzony z powodu roszczenia objętego ubezpieczeniem. Tytuł śmieciowy, lub tytuł ratunkowy, jest wydawany samochodowi, który jest uważany za niewart naprawienia przez firmę ubezpieczeniową. Gdyby nie było uszkodzenia samochodu, tylko opona, często nie byłoby uważane za zakryte okoliczności.

Przeczytajwięcej, aby dowiedzieć się, jak ubezpieczenie od awarii mechanicznej może chronić Twój silnik, a następnie porównaj oferty, aby znaleźć najlepsze możliwe stawki. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zapewnia ubezpieczonemu ochronę, jeśli ponosi odpowiedzialność prawną za obrażenia lub jakiekolwiek szkody dla osób lub mienia. Dorastała w rozmowach ubezpieczeniowych w ramach codziennej rozmowy i studiowała, aby uzyskać dogłębną wiedzę na temat stanowych przepisów ubezpieczeniowych i dynamiki, a także szerokiego zrozumienia tego, jak ubezpieczenie pasuje do życia każdej osoby, od budżetów po poziomy ubezpieczenia. Od rutynowej konserwacji samochodu po niestandardowe części, jest wiele rzeczy, których pełne ubezpieczenie samochodu nie obejmuje.

Możeszjednak rozważyć zakup ubezpieczenia od awarii mechanicznej (MBI), jeśli Twoja firma ubezpieczeniowa je oferuje. Te wydatki medyczne są ważne dla Twojej dokumentacji osobistej i dla ubezpieczyciela, adwokat, i sąd. .