Jaka jest najniższa forma ubezpieczenia samochodu?

Odpowiedzialność- Ten poziom ochrony jest absolutnym minimum, które możesz mieć, aby być prawnie ubezpieczonym kierowcą. Odpowiedzialność polega na ochronie Ciebie, kierowcy, w przypadku, gdy jesteś odpowiedzialny za wypadek lub jeśli zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności, nawet jeśli technicznie go nie spowodowałeś. Kompleksowe ubezpieczenie może zapewnić dodatkowy poziom ochrony w przypadku wypadku z udziałem innego pojazdu. Może pomóc zapłacić za uszkodzenia samochodu spowodowane incydentami oprócz kolizji, w tym wandalizmu, niektórych zdarzeń pogodowych i wypadków ze zwierzętami.

Najtańsze ubezpieczenie samochodu OC pochodzi z Geico, AAA i USAA. Ubezpieczenie samochodu tylko od odpowiedzialności to ubezpieczenie, które płaci tylko za szkody, które wyrządzasz innym osobom i ich mieniu w wypadku samochodowym, i jest to minimalna kwota ubezpieczenia samochodu wymagana w większości stanów. Polisa na ubezpieczenie samochodu tylko od odpowiedzialności jest tańsza niż pełne ubezpieczenie, które obejmuje również uszkodzenia pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje Cię w przypadku wypadku samochodowego objętego ubezpieczeniem i zostanie ustalone, że wypadek jest wynikiem Twoich działań.

Ubezpieczenieodpowiedzialności cywilnej pokryje koszty naprawy wszelkich mienia uszkodzonego w wyniku wypadku, a także rachunki medyczne wynikające z powstałych obrażeń. Większość stanów ma minimalny wymóg dotyczący kwoty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, którą muszą posiadać kierowcy. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, jednak, zwykle dobrym pomysłem jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które przekracza minimalny wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Twoim stanie, ponieważ zapewni dodatkową ochronę w przypadku uznania Cię za winę wypadku, ponieważ jesteś odpowiedzialny za wszelkie roszczenia przekraczające górne ubezpieczenie limit. Nie chciałbyś ryzykować konieczności płacenia dużej kwoty pieniędzy, ponieważ przekroczono limit polisy.

Jeślidojdzie do wypadku objętego ubezpieczeniem, ubezpieczenie kolizji zapłaci za naprawę Twojego samochodu. Jeśli Twój samochód zostanie zsumowany (gdy koszt naprawy przekracza wartość pojazdu) w wypadku, ubezpieczenie przed kolizją zapłaci wartość Twojego samochodu. Co jeśli coś stanie się z Twoim samochodem, co nie jest związane z wypadkiem objętym ubezpieczeniem - uszkodzenie pogody, uderzysz jelenia, Twój samochód zostanie skradziony - czy Twoja firma ubezpieczeniowa pokryje stratę? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie od kolizji obejmują wypadki, ale nie takie sytuacje. Sytuacje te są objęte zakresem kompleksowego (innego niż kolizja).

Podczasgdy przepisy stanowe nakazują, aby wszyscy kierowcy byli ubezpieczeni, niestety nie zawsze tak jest. . Tak więc, jeśli ktoś jest prawnie odpowiedzialny za szkody związane z wypadkiem, nie otrzymasz żadnej zapłaty, jeśli nie ma ubezpieczenia lub otrzymasz mniej niż potrzebujesz na pokrycie kosztów odszkodowania, jeśli Twoje szkody przekroczą ich kwotę ubezpieczenia. Jest to sytuacja, w której ochrona nieubezpieczonych i nieubezpieczonych kierowców pomogłaby w pokryciu wydatków.

Dostępne, jeśli masz już kompleksowe ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie holowania i pracy może zwrócić Ci koszty holowania i kosztów pracy związanych z naprawą pojazdu. Kwalifikujące się wydatki mogą obejmować tradycyjne rachunki medyczne, a także koszty zwykle nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym, takie jak utracone dochody, opieka nad dzieckiem, a nawet pogrzeb. Zawsze powinieneś zdecydować, jakie ubezpieczenie samochodu kupić i ile, w oparciu o własne indywidualne potrzeby w zakresie ochrony, a także budżet. Jednak niskie limity odpowiedzialności mogą kosztować Cię na dłuższą metę, jeśli nie masz wystarczającego ubezpieczenia, aby zapłacić za szkody, które spowodowałeś w wypadku samochodowym.

Starszesamochody są warte mniej niż nowsze, więc prowadzenie kompleksowego i kolizji ma niższą maksymalną wypłatę. Na przykład, jeśli nie możesz sobie pozwolić na wymianę samochodu w przypadku wypadku, powinieneś zdecydowanie rozważyć uzyskanie ubezpieczenia od kolizji. Ubezpieczenie samochodu od odpowiedzialności cywilnej pokrywa tylko wydatki poniesione przez inne osoby w wypadkach, w których winny jest ubezpieczony. Kupując najlepsze firmy zajmujące się ubezpieczeniem samochodu tylko do odpowiedzialności, najważniejszą rzeczą jest uzyskanie wyceny od wielu firm ubezpieczeniowych w celu uzyskania dokładnego ubezpieczenia, którego potrzebujesz.

Jeślijednak Twój samochód zostanie uszkodzony przez wypadek, który spowodujesz lub inne zdarzenie powodujące szkody, będziesz musiał zapłacić za naprawy z własnej kieszeni. Nastoletni kierowcy są drożsi w ubezpieczeniu niż przeciętny kierowca ze względu na brak doświadczenia, ale zakup ubezpieczenia tylko od odpowiedzialności jest jednym ze sposobów, aby ubezpieczenie samochodu dla nastolatków było bardziej przystępne. Jeśli masz środki finansowe, aby zapłacić za naprawę lub wymianę samochodu, a twój stan nie wymaga żadnych innych rodzajów ubezpieczenia, wtedy możesz zaryzykować przejście na ubezpieczenie tylko od odpowiedzialności. Ubezpieczenie kolizji naprawia lub zastępuje samochód, gdy jest uszkodzony w wypadku, natomiast kompleksowe ubezpieczenie dotyczy szkód spowodowanych przez coś innego niż wrak, jak wandalizm lub klęska żywiołowa.

Wszystkiesamochody na drogach muszą posiadać minimalną ustawową kwotę ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej, w tym samochody wynajmowane automatycznie otrzymasz minimalną ochronę prawną w ramach wynajmu. Tak więc, mimo że odpowiedzialność i pełne ubezpieczenie to dwa główne rodzaje polis ubezpieczeniowych samochodu, nadal istnieje kilka konkretnych rodzajów ubezpieczeń samochodowych, które kierowcy mogą kupić. Kierowcy z czystym rekordem zapłacą najmniej za ubezpieczenie samochodu, ponieważ firmy ubezpieczeniowe uważają je za najniższe ryzyko. Powinieneś go również zdobyć, jeśli nie możesz sobie pozwolić na naprawę lub wymianę samochodu, jeśli zostanie nieoczekiwanie uszkodzony.

.